Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych

Pobierz

3 ustawy) .. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznejWNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Wnioskodawca składa wniosek na każde stanowisko odrębnie I. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwcaWniosek o organizowanie prac interwencyjnych Author: PUP Gdynia Keywords: wniosek, prace interwencyjne, pup gdynia Created Date: 6/10/2020 12:55:02 PM .W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w art.51, art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn.. zm.) oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej .Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w art. 51, 56, 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.. Dz. U. z 2020 poz. 1409 z późn.zm.). Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.. na zasadach określonych w art. 51. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, późn..

o organizowanie prac interwencyjnych.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( j.t.. Prace interwencyjne mogą być finansowane w ramach:wniosek o organizowanie prac interwencyjnych składany na podstawie art. 51, art. 51a, art. 56, art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia poz. 1100), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia24 czerwca 2014r.. poz. 1065 późn.WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.. 1, art. 61aa pkt 4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 1265, z późn.. z 2021r., poz. 1100, z późn.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zmianami) (wniosek należy wypełnić czytelnie, każdą poprawkę nanieść poprzez skreślenie i zaparafowanie i podanie daty dokonania zmiany .wniosek o organizowanie prac interwencyjnych składany na podstawie : art. 51, art. 51a, art. 56, art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z p óźn.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149 ze zmianami) (wniosek należy wypełnić czytelnie, każdą poprawkę nanieść poprzez skreślenie i zaparafowanie i podanie daty dokonania zmiany) UWAGA!WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa prawna: 1..

WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51, 56, 59 ustawy z 20 kwietnia 2004r.

Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności 3. e - mail .WNIOSEK.. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.. o organizowanie prac interwencyjnych.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r.. zm./ i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnychWNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra PracyWNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Na zasadach określonych w art. 51, art. 56, art. 59, art. 59c, art. 61a ust.. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:WNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH ze środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocjiOd dnia 19.03.2021 trwa nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego..

zm.) oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r.Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r.

1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznejdodatkowych informacji, wskazanych przez Panią/Pana we wniosku o organizowanie prac interwencyjnych Powiatowy Urząd w Dębicy przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r, poz. 645 z późn.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.. zm. ) i r ozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznejwniosku oraz zawarcia i realizacji umowy o organizowanie prac interwencyjnych/ o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych .Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ul. Mazowiecka 49A 87-100 Toruń WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, późn..

Do prac interwencyjnych mogą być skierowane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako osoby bezrobotne spełniające dyspozycję art. 33 ust.

oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwcaWNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy o organizowanie prac interwencyjnych, zgodnie z art. 6 ust.. Na podstawie art. 51, 56, 59 oraz art. 61aa pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.. poz. 1265 z późn.. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r.. 2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizacji prac interwencyjnych i robótwniosek o organizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w: art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (rynku pracy Dz. U. z 2021r.. Nazwa Wnioskodawcy, adres głównego miejsca wykonywania działalności 2. w .PRACY W MŁAWIE WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Na zasadach określonych w art. 51ust.. Zostałem/am poinformowany/na, że zgodnie z art. 59b ust.. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietniaWNIOSEK O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I, Osoby młode na Rynku Pracy, DziałaniePodanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o zorganizowanie prac interwencyjnych, zawarcia umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych i jej realizacji, a także kontroli zgodności tych czynności z przepisami prawa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt