Urząd skarbowy gdynia druki do pobrania

Pobierz

Pobierz →.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub ujawnionych zaległościach podatkowych.. F_042 (link otwiera dokument w nowym oknie) .. docx (56KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia - spadki (link otwiera dokument w nowym oknie).. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.. pdf (165 KB) Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych.Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury (plik pdf 287 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu (plik pdf 154 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis przez zakład pracy chronionej (ZPCHR) (plik pdf 111 KB)Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie; Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie; .. Druki wniosków o wydanie zaświadczenia.. Wniosek o wydanie zaświadczenia zgody w sprawie podatku od .Pliki do pobrania.. doc (44 KB)SD Druk do pobrania Tutaj pobierzesz druki zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (darowizny i spadki).. Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 ( 32 głosy) PCC-3 (5) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz przeznaczony dla czynności .. Wypełnij.. Źródło: Urząd Skarbowy w Rykach.. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.. Wszystkie formularze i dokumenty w jednym miejscu.. Źródło: Urząd Skarbowy w Brzozowie.. sprawy - pismo do urzędu skarbowego Kiedy masz do załatwienia sprawę w urzędzie skarbowym, lecz nie przewidziano w jej ramach osobnego formularza, wówczas musisz złożyć pismo ogólne.Pliki do pobrania..

Pliki do pobrania Pliki do pobrania ...

F-068/3.pdf ( 625 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.. Wniosek do Urzędu Skarbowego dotyczącego zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.. F-070/2.pdf .Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie; Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie; .. Sprawy karne skarbowe; Mandaty; Stan spraw; Pliki do pobrania; .. Druki wniosków o wydanie zaświadczenia.. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego uregulowania podatku od spadków i darowizn.pdf ( 71 KB )Wniosek o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości 2019 (125 KB) Wniosek o potwierdzenie dochodów opodatkowanych w Polsce 2019 (131 KB) Wniosek o wydanie zaświadczeń o dochodach przychodach stawce prowadzeniu działalności 2019 (142 KB) Wniosek o zwrot z tyt.. Wniosek o ulgę w spłacie (plik pdf 515 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (plik pdf 505 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (działalność) (plik pdf 600 KB) Oświadczenie o pomocy publicznej (plik pdf 533 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (bez działalności) (plik pdf 508 KB)Dokument Word do edycji.. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w podatkach.. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu, przychodu, należnego podatku.. Korekta zeznania PIT-33 oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku..

Pliki do pobrania.

pdf (210 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.. nabycia kasy fiskalnej 2019 (67 KB)Druki i formularze.. Wniosek o wydanie zaświadczenia (świadczenia rodzinne) F_041 (link otwiera dokument w nowym oknie) .. Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby fizycznej prowadzącej/nieprowadzącej działalności gospodarczej.. Jest kilka rodzajów druku SD.. Formularz o tłumacza w urzędzie skarbowym.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza.. Rejestracja pojazdów.. Czytaj więcej o Formularze - inne podatki ».wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych CFR-1.. Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.doc ( 113 KB ) Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.. Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych..

Druk PCC-3 należy złożyć ...Pliki do pobrania.

Źródło: Urząd Skarbowy w Parczewie.. doc (44KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajacego zaległość (link otwiera dokument w nowym oknie) .. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu dla osoby fizycznej.. SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychWniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wpłaconych zaliczek (plik pdf 285 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu, przychodu, należnego podatku (plik pdf 408 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 219 KB)Pliki do pobrania.. Pobierz →.. F-069/3.pdf ( 583 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości.. Pliki do pobrania.. Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 92 KB )Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (155 KB) Informacja o zasadach ewidencji i oświadczenie załącznik nr 1 (221 KB) Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie.. Pliki do pobrania.. Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.Sprawy karne skarbowe; Mandaty; Stan spraw; Pliki do pobrania; Dostępność; Informacje dla osób niesłyszących w języku migowym; Deklaracja dostępności; Zasady udostępniania informacji publicznej; Centrum obsługiWzory pism do pobrania w wersji edytowalnej: Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis; Pismo o zwrot nadpłaty w kasie lub adres (adres inny niż zgłoszony w US) Pismo w sprawie błędnie opisanej wpłaty; Pismo w sprawie zaliczenia nadpłaty/zwrotu/wpłaty na poczet zaległości, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowychZaświadczenia: Wniosek o wydanie zaświadczenia (link otwiera dokument w nowym oknie)..

Wniosek o wtórnik DR TABLIC NALEPKI.Pliki do pobrania.

wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wpłaconych zaliczek.Druki i formularze.. Wniosek o ulgę w spłacie (plik pdf 515 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (plik pdf 505 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (działalność) (plik pdf 600 KB) Oświadczenie o pomocy publicznej (plik pdf 533 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (bez działalności) (plik pdf 508 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wpłaconych zaliczek (plik PDF 271.0 KB); Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (plik PDF 275.0 KB); Oświadczenie dotyczące gospodarstwa rolnego (plik PDF 392.0 KB);W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące innych podatków: gier hazardowych, podatku od produkcji okrętowej, podatku tonażowego, podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku od.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu dla organizacji, spółek, przedsiębiorstw.Pobierz dokumenty dot.. Informuję, że wszelkie formularze oraz druki znajdują się w zakładce "Jak załatwić sprawę w urzędzie".Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku; Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni; Pomorski Urząd Skarbowy w GdańskuRewelacyjne.. Formularz o tłumacza w izbie skarbowej.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza.Pliki do pobrania.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt