Wypełniony arkusz obserwacji uroczystości

Pobierz

W tym: - Obserwacja zajęć planowanych i lekcji; - Obserwacja przynajmniej 3 zajęć dodatkowych lub pozalekcyjnych; klasa Data obserwacji INFORMACJA O UROCZYSTOŚCI LUB IMPREZIE SZKOLNEJ.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejArkusz obserwacji uroczystości szkolnej.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9. i końcowa.. dyrektor cały rok Przestrzeganie praw dziecka.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ.. Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja) c) badawcze/laboratoryjne (doświadczenia) 3.. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie ODPOWIEDZIALNI NAUCZYCIELE - Dariusz Kalwioski, Łukasz StachowiakARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI/IMPREZY SZKOLNEJ Rodzaj/nazwa imprezy Nauczyciele przygotowujący uroczystość/imprezę Uczniowie biorący udział w uroczystości Termin i miejsce odbycia uroczystości/imprezy Odbiorcy - uczestnicy Uroczystość/impreza wynika z kalendarza imprez szkolnych / z inicjatywy n-li organizatorów Uwagi i spostrzeżenia z przebiegu uroczystości/imprezy Elementy podlegające ocenie poziom bardzo wysoki poziom dobry poziom dostateczny poziom niski przygotowanie .ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI/IMPREZY SZKOLNEJ..

Arkusz obserwacji diagnozującej 5.

Zeszyt wyjść z dziećmi .. Obserwacja całodzienna zajęć - 50 godzin .. Obserwacje są niezbędnym wprowadzeniem do samodzielnego prowadzenia zajęć.HOSPITACJA Umiejętności będące przedmiotem obserwacji w czasie zajęcia: Rejestr umiejętności będących przedmiotem obserwacji, składających się na umiejętność kluczową Umiejętności opanowane( proszę wstawić "+") Umiejętności częściowo opanowane(proszę wstawić ,,+") Do 1.2 - współdziała z innymi dziećmi, przestrzega reguł i zasad działania + Do 1.3 - poprawnie przewiduje skutki swoich działań, podejmuje samodzielne działania aby posiąść wiedzę .Plik wypelniony arkusz obserwacji zajec w przedszkolu.pdf na koncie użytkownika gglobot • Data dodania: 4 lut 2015ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Lp.. Techniki edukacyjne: a .Każdy wypełniony arkusz obserwacyjny musi być podpisany przez nauczyciela prowadzącego obserwowaną lekcję.. Strategiczne umiejętności dzieckaAdnotacje hospitowanego (x)Adnotacje hospitującego (x) Poziom bardzo wysokiPoziom zadowalającyPoziom .Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Oławie - jest placówką dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.ankiety, arkusze obserwacji,testy • Przedszkole • pliki użytkownika Alicjom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Podsumowanie pracy wychowawczo.doc, Sprawozdanie z pracy za II półrocze Strona 4.jpgArkusz obserwacji diagnozującej_IV: Arkusz obserwacji doradczej 1: Arkusz obserwacji doradczej 2: Arkusz obserwacji oceniające II: Arkusz obserwacji oceniającej I: Arkusz obserwacji problemowej I: Arkusz obserwacji problemowej II: Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej: Arkusz obserwacji zajęć: Arkusz obserwacji zajęć otwartych: Arkusz .Jak przygotować i wypełnić arkusz obserwacji lekcji?.

Arkusz obserwacji uroczystości przedszkolnej 3.

Arkusz obserwacji zajęć dydaktycznych/otwartychARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI/ IMPREZY SZKOLNEJ 2015/2016.. Załóż własny blog!ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTO ŚCI SZKOLNEJ I.. Samoocena pracy nauczycieli półroczna .. Planowana data obserwacji: .. Indywidualna karta monitoringu pracy nauczycieli .. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Organizacja współpracy nauczycieli z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.Załącznik 2 - Arkusz obserwacji lekcji.. w uroczystości(klasa/liczba)Termin i miejsce.. zajęć innych niż lekcje wg harmonogramu imprez i uroczystości oraz na zaproszenia nauczycieli lub zgodnie z harmonogramem obserwacji.Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Rodzaj/nazwa imprezy.. Imię i nazwisko nauczyciela.. Termin obserwacji ustala się z nauczycielem, którego zajęcia mają być hospitowane.. Uroczystość/impreza wynika.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. Imię i nazwisko nauczycielaTemat zajęćData obserwacjiOddział.. Kryteria (przykładowe elementy podlegające obserwacji) Spostrzeżenia i uwagi 1.. Arkusze obserwacji uroczystości, scenariusze uroczystości ..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 4.

Przedszkole Nr 81.. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może obserwować zajęcia bez wcześniejszego uprzedzenia.. Nauczyciele przygotowujący uroczystość/imprezęUczniowie biorący udział.. ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI (IMPREZ) SZKOLNYCH NAZWA UROCZYSTOŚCI (IMPREZY): DROGA POLSKI DO WOLNOŚCI - apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (11 Listopada) MIEJSCE UROCZYSTOŚCI - Szkoła Podstawowa im.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Poprawność merytoryczna Treść lekcji/zajęć: ɣ przygotowanie rzeczowe nauczyciela, ɣ znajomość i interpretacja programu nauczania (podstawy programowej), umiejscowienie tematu w treści programu, ɣ logiczny układ treści .Arkusz obserwacji i rozmowy przed i po obserwacyjnej zajęć integracyjnych z rodzicami 2. odbycia uroczystości/imprezyOdbiorcy - uczestnicy.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 98893.. Uwaga!. Załącznik 4 - Arkusz obserwacji zajęć - wdrażanie nowej podstawy programowej.. Załącznik 3 - Arkusz obserwacji nauczyciela wspomagającego.. Bez względu na numer/rodzaj/tematykę wypełnianych kart obserwacyjnych oraz obserwowany przedmiot, karty obserwacyjne wObserwacja.. Rodzaj uroczysto ści: .Arkusz obserwacji lekcji 3.. Cel obserwacji: .. Pola obserwacji, szczegółowe zagadnienia będące przedmiotem badania: Zakres obserwacji Spostrzeżenia Formy i sposoby przygotowania uczniów doKarta obserwacji SP Ścinawka Średnia ARKUSZ OBSERWACJI UROCZYSTOŚCI/IMPREZY SZKOLNEJ Rodzaj/nazwa imprezy Nauczyciele przygotowujący uroczystość/imprezę Uczniowie biorący udział w uroczystości Termin i miejsce odbycia uroczystości/imprezy Odbiorcy - uczestnicy Uroczystość/impreza wynika z kalendarza imprez szkolnych .Arkusze obserwacji Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozującaINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA OBSERWACJI/SCENARIUSZA Obserwacje zajęć (wytyczne) ednym z obowiązków studenta na praktyce pedagogicznej jest obserwowanie zajęć prowadzonych w żłobku oraz na różnych poziomach nauczania przedszkolnego/ wczesnoszkolnego..

Załącznik 5 - Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych.

Prezentowany arkusz hospitacji uroczystości szkolnej - rozumianej jako narzędzie zbierania informacji - ułatwi dyrektorowi .Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.Obserwację przeprowadza dyrektor lub wicedyrektor szkoły.. Arkusz obserwacji bieżącej - kontroli aktywności .. Przed zajęciami nauczyciel wypełnia część arkusza obserwacji dotyczącą określenia celów zajęć.obserwacji diagnozującej proponuje nauczyciel, który uważa, że jego uczniowie są gotowi do zaprezentowania swoich osiągnięć (umiejętności, wiadomości).. Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. o nadzorze pedagogicznym mówi o obserwacji zajęć w kontekście realizacji ewaluacji, kontroli i wspomagania nauczycieli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt