Słuchacz szkoły policealnej a umowa zlecenie

Pobierz

Uczeń szkoły policealnej lub średniej na terenie Polski musi posiadać zezwolenie na pracę lub powierzenie pracy w formie oświadczenia, czyli tak samo jak każdy cudzoziemiec, który się nie uczy.. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie uzależnia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznych zleceniobiorców od tego, czy uczęszczają oni do szkoły dla dorosłych czy też nie.mam 25 lat i zapisałam się do dwuletniej szoły policealnej prywatnej z uprawnieniami szkoły publicznej.. Przykład 1.. Czy mogę mieć z tego powodu problemy, czy status słuchacza to to samo co status ucznia?Wyłączenie z ubezpieczeń obejmuje również pracę wykonywaną przez uczniów i studentów na podstawie umowy agencyjnej oraz innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także współpracy przy wykonywaniu takich umów (art. 6 ust.. 4 ustawy systemowej).. Sytuacja zmieni się diametralnie, kiedy ten uczeń szkołę ukończy i stanie się absolwentem.. Dziewczyny, Podjęłam właśnie pracę na podstawie umowy-zlecenia.. Czy ma znaczenie w tym wypadku to czy ta osoba jest obcokrajowcem?Posty: 120.. W miesiącu lipcu podpisała umowę zlecenie, którą będzie kontynuowała przez okres 3 miesięcy.Zleceniobiorca, który jest uczniem szkoły dla dorosłych i nie ukończył 26 lat, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia..

Status słuchacza szkoły policealnej.

Firmy bardzo chętnie korzystają z pracy świadczonej (.). Artykuł zawiera znaków: 2010.§ Słuchacz szkoły policealnej, a umowa zlecenie (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie, Chciałabym zatrudnić na umowę zlecenie zleceniobiorcę, który jest słuchaczem szkoły policealnej.. Zatem obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego będzie spoczywał na rodzicach, a nie na szkole i .Zleceniobiorca, który jest uczniem szkoły, o której mowa w pytaniu i nie ukończył 26 lat, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zawartej umowy zlecenia.. Przykłady.. Może tego dokonać również szkoła policealna, jednakże w przypadku kiedy rodzic pracuje i ma taką możliwość, aby ubezpieczeniem zdrowotnym objąć członków swojej rodziny, nie ma konieczności aby dokonywała tego szkoła.. Wielu z nich szuka na ten okres zatrudnienia.. Od razu należy zaznaczyć - słuchacz szkoły policealnej, który ma mniej niż 26 lat, nie podlega ubezpieczeniu w ZUS z tytułu zawartej umowy zlecenia, zleceniodawca nie ma obowiązku zgłoszenia słuchacza szkoły policealnej do ubezpieczeń w ZUS ani naliczać z jego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia żadnych składek na ubezpieczenie emerytalne czy rentowe.Posty: 17.336..

RE: Umowa zlecenie - słuchacz szkoły policealnej.

Skończyłam już studia, więc straciłam status studenta i zleceniodawca musi obowiązkowo odprowadzać za mnie składki.. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie uzależnia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznych zleceniobiorców od tego, czy uczęszczają oni do szkoły dla dorosłych czy też nie.Nie.. Chodzi o ubezpieczenia ZUS i zdrowotne.. W związku z powyższym zatrudniony na umowę zlecenia podlega obowiązkowo (przy założeniu, że nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia) ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.Absolwent szkoły policealnej z tytułu wykonywanej umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu do końca sierpnia, pod warunkiem, że nie ukończył 26 lat.Jeżeli będzie zatrudniona na umowę o pracę i podpisze umowę zlecenie z własnym pracodawcą będzie podlegała pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.. Anna lat 23 jest studentką studiów pierwszego stopnia.. Osoby te nie mogą przystąpić do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia na zasadzie dobrowolności.Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym każdy słuchacz szkoły policealnej zostaje zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego rodzica..

Jakiś czas temu zapisałam się jednak do szkoły policealnej.

Nie poinformowałem o tym zleceniodawcy i nadal odprowadza on ode mnie składki.. Zgodnie z § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na .Czy osoba która jest uczniem/słuchaczem szkoły policealnej i ma mniej niż 26 lat oraz pracuje na umowie zlecenie powinna być ubezpieczona przez szkołę czy przez zleceniodawcę?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt