Ergo hestia zgłoszenie szkody komunikacyjnej druk

Pobierz

Osobiste konto klienta - najszybszy i najwygodniejszy sposób zgłoszenia szkodyDokumenty do pobrania - STU ERGO HESTIA S.A.: Ubezpieczenia komunikacyjne Zgłoszenie szkody komunikacyjnej (.pdf) Ubezpieczenia majątkowe Zgłoszenie szkody (.pdf) Rachunek strat (.pdf) Ubezpieczen.. Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób zgłoszenia szkody: poprzez intuicyjne i uproszczone formularze na stronie , za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii.. ZGśOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ Skontaktuj siŁ z nami: 801 107 107*, 58 555 5 555 opĘata za poĘŻczenie zgodnie z cennikiem operatora KM/ZS010/1409 str. 1/2 Nr polisy Numer szkody I.. POSZKODOWANY (Posiadacz uszkodzonego Pojazdu - Pełna nazwa firmy/imię i nazwisko) Adres Ulica Nr domu Nr lokalu Kod Miejscowość PESEL/NIP Telefon Adres e-mail II.. POSZKODOWANY (POSIADACZ USZKODZONEGO POJAZDU - PEŁNA NAZWA FIRMY/IMIĘ I NAZWISKO) Adres Ulica Nr domu Nr lokalu Kod Miejscowość PESEL/NIP Telefon Adres e-mail II.. KIERUJĄCY POJAZDEM (JEŻELI BYŁ INNY NIŻ POSIADACZ POJAZDU) Adres Ulica Nr domu Nr lokalu Kod MiejscowośćZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ Nr polisy Numer szkody I.. Inne 6.. Nazwa, dres i telefon owiadomionej j ednostki ol icji VII.. Skrzyżowanie TAK NIE 3.. POSZKODOWANY (POSIADACZ USZKODZONEGO POJAZDU - PEŁNA NAZWA FIRMY/IMIĘ I NAZWISKO) Adres Ulica Nr domu Nr lokalu Kod Miejscowość PESEL/NIP Telefon Adres e-mail II..

Jesli chcesz zgłosić szkodę w MTU - MTU kontaktErgo Hestia - druk zgłoszenia szkody.

POSZKODOWANY (POSIADACZ USZKODZONEGO POJAZDU - PEŁNA NAZWA FIRMY/IMIĘ I NAZWISKO) Adres Ulica Nr domu Nr lokalu Kod MiejscowośćZgłoszenie szkody / roszczenia - ERGO Hestia.. Dziękujemy za skorzystanie z materiałów na naszej stronie.. KIERUJĄCY POJAZDEM (jeżeli był inny niż Posiadacz Pojazdu)ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ Nr polisy Numer szkody I. imię i nazwisko lub nazwę firmy.. Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie, kliknij w przycisk poniżej.. Aby się z nami skontaktować, przygotuj.. sprawdzić status już zgłoszonej szkody lub skontaktować się z infolinią zadzwoń na poniższy numer: 801 107 107 z telefonu stacjonarnego 58 555 5 555 z telefonu komórkowego lub zagranicy.. Ergo Hestia - druk zgłoszenia szkody .występowania w imieniu STU Ergo Hestia SA Nrszkody // Zgłoszenie szkody komunikacyjnej (druk Ubezpieczyciela, który zawiera informację o marce samochodu i numerze rejestracyjnym pojazdu sprawcy) Opis przebiegu zdarzenia Oświadczenie kierującego (druk Ubezpieczyciela, który zawiera informację o stanie trzeźwości)Obsługa zgłoszonej szkody lub roszczenia.. Parking strzeżony TAK NIE 4.. SZKODY OWSTAŁE O ZA OJAZD EM osobowe zeczowe) Czy darzeniu owiadomiono policję?. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz.wypełniony druk zgłoszenia lub krótkie pismo zawierające opis okoliczności wypadku - druki do pobrania Uzupełniające: jeżeli szkoda została zgłoszona na Policję - wskazanie jednostki Policji, nazwa i adres; opiekun szkody będzie występował do Policji o odpis sporządzonej notatkiAby zgłosić szkodę w STU ERGO Hestia..

Nr zko dy // Nr ol isy Rodzaj bezpieczenia AC OC leasingu współwłasności inneZgłoszenie szkody.

OWIADOMIENIE POLICJI Tak : ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ Prosimy czytel ne ypeł enie.. Pobierz.. Nawierzchnia asfaltowa betonowa gruntowa inne 7.. Jeśli sprawca szkody jest ubezpieczony w ERGO Hestii (OC komunikacyjne, OC przewoźnika, OC działalności gospodarczej) lub jeśli posiadasz ubezpieczenie majątkowe (nieruchomości), komunikacyjne (pojazdu), osobowe, np. NNW, OC w życiu prywatnym, firmy, podróżne.. Teren zabudowany TAK NIE 2.. Szkodę w Hestii można też zgłosić przez dedykowany formularz .. numer szkody.AVIVA Formularz zgłoszenia szkody OC - AC ERGO Hestia Zgłoszenie szkody komunikacyjnej - wniosek GENERALI zgłoszenie szkody komunikacyjnej - wniosek AXA szkoda komunikacyjna COMPENSA zgłoszenie kradzieży pojazdu COMPENSA szkoda pojazdu LINK4 oświadczenie zgłoszenia drogowego BENEFIA szkoda komunikacyjna BENEFIA zgłoszenie szkody MTU oświadczenie sprawcy MTU szkoda komunikacyjna PROAMA wspólne oświadczenie TUW zgłoszenie szkody w pojeździe CONCORDIA zgłoszenie szkody w .występowania w imieniu STU Ergo Hestia SA Nr szkody / / Zgłoszenie szkody komunikacyjnej (druk Ubezpieczyciela) Szczególnie istotna jest kompletność informacji na temat sprawcy szkody Opis przebiegu zdarzenia Oświadczenie właściciela/kierującego (druk Ubezpieczyciela)występowania w imieniu STU Ergo Hestia SA Nrszkody / / Zgłoszenie szkody komunikacyjnej (druk Ubezpieczyciela, który zawiera informację o marce samochodu i numerze rejestracyjnym pojazdu sprawcy) Opis przebiegu zdarzenia Oświadczenie kierującego (druk Ubezpieczyciela, który zawiera informację o stanie trzeźwości)przygotowane na oględziny wypełnione druki zgłoszenia szkody skrócą czas czas oględzin (dyspozycja wypłaty odszkodowania oraz zgłoszenie szkody komunikacyjnej)..

Szkoda zgłoszona z polisy majątkowej, komunikacyjnej, osobowej Roszczenie zgłoszone z polisy na życie.

KIERUJĄCY POJAZDEM (JEŻELI BYŁ INNY NIŻ POSIADACZ POJAZDU) Adres Ulica Nr domu Nr lokalu Kod MiejscowośćOPIS ZDARZENIA DO SZKODY KOMUNIKACYJNEJ Numer szkody I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt