Karta przekazania odpadów wzór

Pobierz

Karta przekazania odpadu (pdf) Karta przekazania odpadu (doc) Należy pamiętać, że nie każdy jest zobowiązany do przygotowywania ewidencji odpadów .Prezentacja - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (PDF 0.9 MB) Webinarium dla Urzędów Gmin z zakresu przygotowania Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymiOd stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór karty ewidencji odpadów(KEO).. w Rawiczu Sp.. Karta przekazania odpadów i karta ewidencji odpadów są odpowiedzią na styczniową nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw .. AktualnościOdpady: Tytuł dokumentu: Karta przekazania odpadów: Opis: Dz.U.. Dodano trzy rodzaje niebezpiecznych substancji - rtęć metaliczną .Wzór dokumentu KPO zawiera wszelkie dane dotyczące przekazania odpadów - od posiadacza przekazującego odpad, posiadacza transportującego po odbiorcę odpadów.. 24 lutego 2020.. UL. JABŁONIOWA 55, 80-180 GDAŃSK Zobacz kurs "Odpady w BDO": Współpraca: tego filmu dowiesz się jak wystawić kartę przekazania .. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r., od roku 2015 obowiązują nowe wzory dokumentów służących ewidencji odpadów.. 7)kartę przekazania odpadu, zgodnie z przepisami, sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady, kod odpadu w KPO, KEo należy wpisywać zgodnie z katalogiem odpadów, numer karty przekazania odpadów nadaje wytwórca odpadów,Formularze obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku 1) Karta Ewidencji Odpadów 2) Karta Ewidencji Odpadów Niebezpiecznych 3) Karta Ewidencji Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 4) Karta Ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji 5) Karta Przekazania Odpadów Poniżej prawo obowiązujące do 31 grudnia 2014 roku Wzór karty przekazania odpadów - obowiązujący od 2011 roku do…KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1) Rok kalendarzowy 2018 Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2)4) 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6) ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP..

Utworzenie nowej karty przekazania odpadów 3.

Aktualnie obowiązującym wzorem karty przekazania odpadu jest formularz opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.. Poniżej znajdą Państwo wzory kart przekazania odpadu w dwóch wersjach do pobrania (wersja *.doc oraz *.pdf).. Wzory - formularze, sprawozdania, wnioski i zaświadczenia w ochronie środowiska 2012 2013.. Kartę ewidencji odpadów możemy wystawić w systemie BDO lub w formie papierowej (okres przejściowy do 31.12.2020 lub awaria BDO w 2021).KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty 1) Rok kalendarzowy 2017 Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2), 3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2), 4),5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad2),6) "Eko Dolina" Sp.. 2020, poz. 797 (załącznik 5a) Formularz obowiązuje od dnia 31 stycznia 2020 r. Liczba stron: 4 Format pliku: Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.. KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1) Rok kalendarzowy Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad2,3) Transportujący odpad2,4) Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad2) Adres5) Adres5,6) Adres5) Nr REGON6) Nr REGON6, 7) Nr REGON6) Miejsce przeznaczenia odpadów8) Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad9) Wnioskuje o wydanie .KARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1) Rok kalendarzowy 2018 Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2)4) 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6) Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7) Nr rejestrowy 8) Nr rejestrowy 5) 8) Nr rejestrowy 8) NIP 9) REGON9) NIP .WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - TRYB ODBIORU ODPADÓW..

Karta przekazania odpadów - informacje ogólne 2.

Jednocześnie zaktualizowano katalog odpadów, wprowadzając trzy zmiany.. Potwierdzenie zakończenia transportu w karcie przekazania odpadówOd 1 maja 2019 roku obowiązuje nowy wzór Karty Przekazania Odpadu.. Szpital Powiatowy .. Parku Krajobrazowego 99 .. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów w formie Karty przekazania odpadu stanowi formularz prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z .Wzory druków - karta przekazania odpadu 2013 - karta ewidencji odpadu 2013 itp.. Dowiedz się wszystkiego o KPO w BDO!KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW Nr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad 2),3 Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2 ),4 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad 6) Miejsce prowadzenia działalności7) 7)Miejsce prowadzenia działalnościWZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW 1) Numer karty Status karty Rok kalendarzowy DANE PRZEKAZUJĄCEGO ODPADY DANE TRANSPORTUJĄCEGO ODPADY DANE PRZEJMUJĄCEGO ODPADY Nazwa lub Imię i Nazwisko Nazwa lub Imię i Nazwisko Nazwa lub Imię i Nazwisko Prawo Adres Adres Wytwarzanie odpadów - w wyniku świad-czenia usług (wKARTA PRZEKAZANIA ODPADU Nr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2,3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2)4) 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, które przejmuje odpad 2)6) Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7)KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW Nr karty1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2), 3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2), 4), 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad2), 6..

Korekta odrzuconej karty przekazania odpadów 6.

Precyzując w 2020 obowiązywały dwa wzory karty ewidencji jednak od 2021 roku KEO można wystawić tylko w BDO.. Wzór karty przekazania odpadu w Wordzie oraz PDF można pobrać tutaj lub pobrać program ewidencja odpadów w którym można wygenerować kartę przekazania odpadu automatycznie.Dotychczas wzór karty przekazania odpadu zgodny z ustawą o odpadach oraz nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów obowiązuje od 1 maja 2019 roku.. Więcej.. Z dotychczasowo obowiązującej KPO usunięto rubrykę z numerem REGON oraz zniesiono obowiązek stawiania pieczątki firmowej dla wszystkich stron wskazanych na KPO - wystarczy sam podpis i data.Karta przekazania odpadu - wzory.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADU..

Potwierdzenie przejęcia lub odrzucenie karty przekazania odpadów 5.

1) Rok kalendarzowy Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2), 3) Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2), 4), 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad2), 6) Miejsce prowadzenia działalności.. 84-207 KoleczkowoOd 1 maja 2019 obowiązują nowe wzory karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów!. OCHRONA ŚRODOWISKA I ODPADYPobierz już dziś nowe wzory ewidencji BDO.. KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW Nr karty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt