Jak wypełnić wniosek o przyjęcie do technikum

Pobierz

Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. której piszemy podanie ).. dokument wymagany w procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego .Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 17 maja do 21 czerwca br. - termin na złożenie wniosku i dostarczenie formy papierowej wniosku do szkoły pierwszego wyboru od 25 czerwca - do 14 lipca br. - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów .Terminy składania wniosków.. Karta zdrowia LISTA WYBRANYCH SZKÓŁ (Należy wymienić szkoły, do których zostały złożone podania wg kolejności wyborów).. od 17 maja do 21 czerwca br. do godz. 15.00- składanie wniosków o przyjęcie do szkół od 17 maja do 31 maja br. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?. Szkoły dla młodzieży: Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Technikum Zawodowego (pdf)Krok 2.. Nie musisz zdawać egzaminów, wystarczy że dostarczysz nam niezbędne dokumenty i przejdziesz pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.. Prośbę swą motywuję tym, że kończę szkołę podstawową i chciałabym kontynuować edukację w Waszej szkole.PODANIE O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM I..

Jak wypełnić wniosek?

OŚWIADCZENIE UCZNIA: Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej Technikum TEB Edukacja w mieście _____, na kształcenie w zawodzie: _____Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń(nica) chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.Jeśli uczeń(nica) nie jest jeszcze pełnoletni(a) (nie ukończył(a) 18 lat), w jego(jej) imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.. DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA: Imię pierwsze Imię drugie Nazwisko PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia 2.Składa się on z kilku etapów: Najpierw uczeń wypełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wskazuje w nim nazwy placówek, do których chce się zakwalifikować.. DANE OSOBOWE: DANE OSOBOWE KANDYDATA ZAPISUJĄCEGO SIĘ DO SZKOŁY Imię (imiona) Nazwisko Kod zapisu *Numer PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia Dane adresowe Telefon kontaktowy Adres e-mail DANE OSOBOWE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DANE Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun)Wypełnienie i złożenie podania do szkoły ponadpodstawowej.. 2 fotografie ( na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem) 5..

Jak napisać podanie o przyjęcie ucznia do szkoły.

· w Internecie na stronie przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza, · jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczeniaProszę o przyjęcie mnie na rok szkolny 2019/20 do Technikum Nr1 w zawodzie: ………………………………………………………………………………………………………….. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić Internecie na stronie - System wygeneruje dla Ciebie hasło dostępu (PIN), które pozwoli sprawdzić, czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole.Data wpływu wniosku: Nr wniosku: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM na rok szkolny 2021/2022 Uwaga: Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami!. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 4.. Informacja o uzyskanym tytule nie drukuje się na wniosku.Podczas składania wniosków, zarówno poprzez system elektroniczny jak i metodą tradycyjną, kandydat może przekazać zaświadczenia i dokumenty, potwierdzające, że spełnia szczególne kryteria, dające mu dodatkowe szanse w naborze (te kryteria to: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata .O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów i ilość miejsc w oddziale ..

Wypełnianie wniosku i jego rejestracja 1) Jak wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły?

Proszę o pozytywne.. Niskiej :-] Dane Osobowe: Rodzice: Załącznik: Oświadczenie:Zapisując się na wybrany kierunek w Zespole Szkół ZDZ w Kielcach należy wypełnić podanie, a następnie złożyć je w sekretariacie szkół - pokój 210.. JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ?. 2 fotografie ( na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem) 5.. Szkoła - zapytaj eksperta (1005) Szkoła - zapytaj eksperta (1005) Wszystkie (1005) Język angielski (706) Język polski (0) Matematyka (0) .Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół.. W terminie od 15 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00 wypełnisz podanie (na stronie www.. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku: udaj się na stronę wybierz Wypełnij wniosek w menu strony,Podanie o przyjecie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2011/2012 w: np, do szkoły Technikum nr 4 w Kielcach przy ul. 666-99-88 e-mail: Do Dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego.. Harmonogram działań: 1) Możesz wybrać nie więcej niż 6 szkół ponadpodstawowych (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć wedługRekrutacja do szkół ponadpodstawowych.. Następnie należy złożyć wniosek w szkole, którą uczeń umieścił na 1. miejscu na liście placówek, do których aplikuje.Balickiego 13 Szanowny Panie Dyrektorze, Proszę o przyjęcie mnie do technikum o profilu technika usług kosmetycznych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018..

Jeśli uczeń(nica) jest pełnoletni(a), składa wniosek sam(a), we ...Jak wypełnić wniosek?

Podanie o praktyki powinno zawierać prośbę o przyjęcie na praktykę na konkretnym stanowisku oraz określenie obecnego miejsca pobierania nauki (technikum, liceum, studia) i specjalizacji.. Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół.. Pamiętaj, że ilość miejsc jest ograniczona.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Jak wypełnić podanie do technikum (2014) ?. Świadectwo ukończenia gimnazjum 3.. Dane identyfikacyjne kandydata Imię * Nazwisko * PESEL * Drugie imię W przypadku braku nr PESEL należy podać .Treść podania o praktyki.. Więcej informacji o zasadach aplikowania i wskazówkach, jak prawidłowo wypełnić wniosek znajdziecie w miniporadniku Jak zdążyć na dofinansowanie?Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 4.. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku: udaj się na stronę stwórz swoją listę preferencji, wypełnij pozostałe pola formularza, wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem,Adres do korespondencji Telefon kontaktowy Adres e-mail *dane wymagane w celu zawarcia umowy o naukę w technikum.. Pytania .. Jeśli uczeń(nica) jest pełnoletni(a), składa wniosek sam(a), we .. Jak wypełnić wniosek?. Załączniki: 1.. Jeśli zostały już odbyte jakiekolwiek praktyki mogące wzbogacić profil aplikującego, dobrze jest wskazać firmę, w której miały miejsce oraz nabyte dzięki nim .Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania sekretariatu szkoły o każdorazowej zmianie danych adresowych.Pobierz podanie o przyjęcie do Technikum Zawodowego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia (pdf) W przypadku wyboru innowacji mundurowej konieczne jest podanie rozmiarów kandydata: Pobierz tabelę rozmiarów .JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?. - w Internecie na stronie przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza, - jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.; Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.; Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone .Chciałbym także należeć do działającego w V Liceum Ogólno kształcącym klubu lekkoatletycznego, o którego osiągnięciach wiele słyszałem.. naboru- ), wydrukujesz je, podpiszesz wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi i złożysz je w szkole pierwszego wyboru.Wzory wniosków dla dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych i przedszkoli można pobrać ze strony ministerstwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt