Wniosek pdf czyste powietrze

Pobierz

Szukaj.. Po zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie dotacji, eneficjent może wystąpićFormularz wniosku Czyste Powietrze.. * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaUwaga: do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2 albo 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (zwanego dalej Programem), poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, a także nie wcześniej niż data wskazana w ogłoszeniu o zmianie Programu.Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.. Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.. o programie oraz wyjaśniać jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF: 06c.. Wnioski należy składać do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dalej "wfośigw", z którym zawarto umowę o dofinansowanie.. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Konsultanci obsługujący infolinię, będą udzielać informacji.. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.. Wniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze Numer księgi wieczystej B.1.12 xxxx/yyyyyyyy/z Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków) B.1.13 Na ten budynek/lokal mieszkalny uzyskano już wcześniej dotację w Programie Czyste Powietrze TAK B.1.14Infolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws..

Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze?

Wnioski.. b. Wniosek o płatność w postaci formularza PDF .Proszę kliknąć na przycisk Formularz wniosku Czyste Powietrze prawym klawiszem myszy (osoby leworęczne lewym) i z menu kontekstowego wybrać opcję Zapisz element docelowy jako (przeglądarki: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge) lub Zapisz link jako (przeglądarka Google Chrome).. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>>.DRUKI WNIOSKÓW.. Po zapisaniu otwierać go przy pomocy programu Adobe .Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Infolinia i ogólnopolski portal programu "Czyste Powietrze".. 23 wersja 1.4/17.09.2018 3 Lista załączników: 1) Zestawienie załączonych dowodów księgowych (zgodnie ze wzorem), wskazanych we wniosku o płatność, odzwierciedlających zakres zrealizowany zgodnie z zestawieniem finansowo - rzeczowym stanowiącym zał.. (interaktywny PDF) Rozpoczynając wypełnienie wniosku w interaktywnym PDF w prawym górnym rogu należy zaznaczyć kwadrat "Złożenie wniosku".Wniosek o płatność w PP zyste Powietrze 6.0 - 210623 1 Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Data złożenia wniosku Nr sprawy 1.. Szukaj..

Sprawdź wypełniony wniosek.

nr 2 do umowy o dofinansowanieWniosek - Czyste Powietrze.. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność.. b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.b.. Pobierz jak PDF.Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.. 2.Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce "Formularz wniosku" można pobrać wniosek Czyste Powietrze.. Program priorytetowy "Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r. Dokument zawiera szczegółowe informacje o programie, jego zakres i cele.. Nr wniosku 2.. Zamysłem rządowego programu "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.. INFORMACJE OGÓLNE Dane Beneficjenta Nazwisko A.1 Imię A.2 Telefon kontaktowyCzyste Powietrze to kompleksowy program, .. pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r.. Uwaga!. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze ; c.. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków oraz .Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach PP Czyste Powietrze: 06b..

Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.1.

Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.. ARiMR [5] edukacja [2] praca [2] rodzina [3] urzędowe [1] zdrowie [1] ZUS [3] Administrator strony Wniosek.pl dokłada wszelkich starań, aby zawarte na niej dane były prawdziwe, rzetelne i aktualne, jednak mają one charakter .Nowy ranking gmin w programie "Czyste Powietrze" - liderzy i maruderzy; W Banku BNP Paribas można już wnioskować o kredyt w ramach programu "Czyste Powietrze" Zachęty dla gmin w programach: "Czyste Powietrze" i "Stop Smog" - zaproszenie na trzecie webinarium z cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza - 30.09.2021, 10:00Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" 1.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: e.Instrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze - interaktywny PDF INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE" Informacje ogólne: 1.. Zapisać plik w folderze na dysku twardym komputera.. Wzór, druk (pdf, doc) Aktualizacja wpisu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt