Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Pobierz

4.Na podstawie art. 28 ust.. W abonamencie taniej - formularz dostępny również w abonamencie.. 1 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 41) (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.383) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - zał.. Zmiana zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w związku ze zmianą: a) nazwy przedsiębiorcy, b) siedziby przedsiębiorcy (miejsca zamieszkania) i adresu, c) numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności1) Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (druk stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury).. 2) Proponowany rozkład jazdy uwzględniający: a. imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, b. adres albo siedzibę przewoźnika,publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze.. 1, potwierdza posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.. Podstawa prawna: art. 217 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku o wydanie/zmianę/ wtórnik zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wysokości: • za wydanie zaświadczenia - 20 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy, • za zmianę zaświadczenia - 10 zł,1..

Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - zał.

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Nysie - Wydział Spraw Obywatelskich (I piętro, pok.. Tekst pierwotny.. Podstawa prawna .zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przypadku zmiany oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu i/lub numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku zmiany treści zaświadczenia),Wniosek o udzielenie lub zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego - pdf (38 KB) .. Uchwała LXVII/1849/2018 w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, .Operator publicznego transportu zbiorowego, który w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowych transporcie .Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych / cyfrowych: Zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej statku: Zezwolenie / Świadectwo (CITES) Zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy .1. Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego 2..

Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Dostępne wzory i formaty do pobrania: doc_5081-0_A.pdfZaświadczenie, o którym mowa w ust.. 2017, poz. 41 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 stycznia 2017 r. AKTUALIZACJA FORMULARZA.. W czwartek w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego.1 Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy W N I O S E K o wydanie /zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydanie zaświadczenia zmiana danych w zaświadczeniu zmiana załącznika do zaświadczenia1) Wniosek o zmianę zaświadczenia / załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (druk stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury).. 2) Proponowany rozkład jazdy uwzględniający: a) oznaczenie przewoźnika, b) adres albo siedzibę przewoźnika,Na podstawie art. 6 ust.. Przepisy rozporządzenia określają: 1) wysokość opłat za: a) wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej .treści zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przypadku zmiany treści oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu/lub numeru w rejestrze przedsiębiorców) Wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego..

Wniosek o wydanie/ zmianę zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie .Jak zatem wynika z powyższego zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez operatora uprawnień do wykonania publicznego transportu zbiorowego na określonej linii, liniach bądź sieci komunikacyjnej, który wydawany jest operatorowi przez organizatora po zawarciu umowy o .Opis procedury: W ramach tej procedury można wnioskować o wydanie/zmianę: zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, składając właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami i dowodem zapłaty należnej opłaty.. OPŁATY: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.Zmiana zaświadczenia / załącznika do zaświadczenia / wydanie wtórnika zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego informacje, karta usługi, potrzebne załączniki Podstrony:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów..

Kserokopia licencji na wykonywanie przewozu drogowego osób.

2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a więc z uwzględnieniem obszaru działania właściwego podmiotu, a nie zasięgu przewozów.Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.. - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.. 2017, poz. 41 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 6 stycznia 2017 r. Liczba stron: 2 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDFnego-transportu-zbiorowego Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły Kategoria sprawy Komunikacja, transport Komórka odpowiedzialna Wydział Transportu Informacja Uwaga!. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.1.. Załączniki: dowód wniesienia opłaty.. 1 oraz art. 82 ust.. podstawie art. 38 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317) zarządza się, co następuje: § 1.. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:Krajowy transport osób - zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.. Zaświadczenie oraz aktualny rozkład jazdy powinny znajdować się w środkuw sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317) zarządza się, co następuje:Od piątku obowiązują nowe wzory zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt