Skierowanie do hospicjum domowego druk

Pobierz

Warunki udzielania świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej.. Poniżej .Chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej opieki, powinni zostać skierowani do hospicjum domowego lub stacjonarnego.. 12 641 46 59 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.Hospicjum im.. Wesoła 58, tel.. Skierowanie do Pracowni Żywienia Dojelitowego.. HOSPICJUM DOMOWE W CZĘSTOCHOWIE ul. Krakowska 45 a. Hospicja w Polsce.. DOBCZYCE.. Wszystkie obowiązujące druki można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.. Szkolna 20, 16-050 Michałowo tel.. 85 663 37 34 Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.30 Rejestracji może dokonad pacjent lub jego rodzina w siedzibie Hospicjum Domowego pw. Proroka Eliasza w Michałowie, ul.. Obejmują: leczenie farmakologiczneWymagane dokumenty: skierowanie do hospicjum domowego ( na druku do poradni specjalistycznej) z adnotacją o zakończonym leczeniu.. ksero dowodu osobistego, ksero ubezpieczenia (RMUA, legit.. ul. Zarabie 35 c. tel.. Hospicjum domowego nie ogranicza dostępu chorego do świadczeń lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej,Skierowanie do domowego hospicjum powinno zawierać: informacje na temat przebiegu choroby, dane z wywiadu lekarskiego, wyniki badań, pieczątkę lekarza, nazwę placówki posiadającej kontrakt z NFZ, kod choroby (zgodny z wykazem chorób, tzw. numerem ICD-10, czyli Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),Zgłoszenia do Domowego Hospicjum dla Dzieci..

Skierowanie do hospicjum domowego.doc.

Skierowanie do Hospicjum Domowego dla dzieci.. Siedziba naszego Hospicjum Domowego znajduje się w Nowym Sączu oraz w Dobczycach.. Aktualne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ze szpitala.. Wymagane dokumenty.. NOWY SĄCZ.. Oświadczenie opaska identyfikacyjna hospicjum stacjonarne.docx.. emeryta-rencisty lub inny) dokument medyczny (wynik badania) potwierdzający chorobę nowotworową.Skierowanie do hospicjum domowego Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia, na świadczenia w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej mogą liczyć osoby dotknięte następującymi chorobami: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV (chodzi o AIDS),System kierowania chorego do opieki paliatywnej Do hospicjum stacjonarnego pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.. Do hospicjum domowego oprócz skierowań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi pacjenci mogą być zgłaszaniprzesyłając ww.. Świadczenia w hospicjum domowym (wizyty domowe) realizowane są we współpracy z lekarzem, pielęgniarką oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej.. 882 064 387 26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 38a, tel.. Do przyjęcia wymagane są: skierowanie do hospicjum wraz z orzeczeniem wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala ( link ), ostatnia dokumentacja medyczna (wypis ze szpitala), zgoda pacjenta na pobyt w hospicjum ( link ),Skierowanie do hospicjum domowego w Augustowie.doc..

Skierowanie do hospicjum stacjonarnego.doc.

Kserokopia dowodu osobistego i ubezpieczenia chorego .. Skierowanie do Hospicjum Domowego.. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: 58 340 61 10 lub bezpośrednio u pielęgniarki koordynującej, Beaty Król (e-mail: , tel.. Informacja: tel.. Telefon kontaktowe: 514 600 206Zgłoszenie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty na druku skierowanie do poradni specjalistycznej.. Oświadczenie dot.. Skierowanie do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej.. Niezbędne jest przedstawienie skierowania do Domowego Hospicjum dla Dzieci, a także dokumentacji medyczna z przebytego .. DOMOWA OPIEKA HOSPICYJNA HOSPICJUM DOMOWE PW. PROROKA ELIASZA ul.. HOSPICJUM DOMOWE W KŁOBUCKU.. do hospicjum domowego lub stacjonarnego od lekarza opiekującego się chorym dowód osobisty chorego legitymację ubezpieczeniową, ostatni odcinek renty bądź emerytury z aktualnym numerem ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnychHOSPICJUM DOMOWE DLA DOROSŁYCH .. stacjonarne - w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej, domowe - w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, ambulatoryjne - w poradni medycyny paliatywnej;Dokument do pobrania: Wniosek o wydanie skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Druki oraz zasady kierowania do hospicjum domowegoWniosek o skierowanie pacjenta do ZOL wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego..

Skierowanie do hospicjum domowego dla dzieci.doc.

św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach Caritas Diecezji Kieleckiej 25-363 Kielce, ul. Do wniosku dołącza się ocenę pacjenta wg skali Barthel, dokonaną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego.Jak powinno wyglądać skierowanie do hospicjum?. Oświadczenie RODO.Rejestracji do Hospicjum domowego może dokonać pacjent, jego rodzina lub osoba przez niego wyznaczona w placówce hospicjum lub telefonicznie.. xero dowodu ubezpieczenia.. Skierowanie powinno być wystawione na druku skierowania, wypełnione odręcznie lub na komputerze.. dokument potwierdzający wysokość posiadanego dochodu.. 512 295 412 - całodobowo.. Hospicjum stacjonarne.. czasu pobytu, oraz system kolejek) DOKUMENTY DO POBRANIA.Druki do pobrania.. Poniżej udostępniamy dokumenty do pobrania, do poniższych dokumentów należy dołączyć: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy.. 512 295 412 - całodobowoDomowe Hospicjum im.. Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zakładu.Druki dokumentów do pobrania na naszej strony internetowej ( link ).. Szkolna 20 (I p).SKIEROWANIE DO HOSPICJUM DOMOWEGO Kieruję Pana / Panią.lat.. adres.. PESELWymagane dokumenty: skierowanie do hospicjum domowego lub stacjonarnego od .Hospicjum domowe: skierowanie.. word) PDF Rozmiar: 412.1 KiB Ilość pobrań: 1251..

Skierowanie do żywienia domowego dorośli.doc.

Polecam korzystać ze.. Na druku musi znajdować się wyraźne oznaczenie podmiotu leczniczego wystawiającego skierowanie (pieczątka lub nadruk w.. 882 064 387Podstawą do objęcia opieką zarówno hospicjum stacjonarnego, jak i domowego jest skierowanie wystawione przez lekarza NFZ.. Karta oceny w skali Barthel.. dokumenty na nr faksu 12 641 46 59 lub adres mailowy Skierowanie powinno być wystawione przez lekarza, w oparciu o aktualny stan kliniczny, po zbadaniu chorego.. (UWAGA: w ramach NFZ obowiązuje ścisły limit max.. ul. Zygmuntowska 17 A. tel.. Może je wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista lub onkolog prowadzący chorego do tej pory.Osoby ze skierowaniem do hospicjum domowego proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem hospicjum domowego: tel.. Wymagane dane z dowodu osobistego.. Hospicjum domowe.. xero dowodu ubezpieczenia.dowód ubezpieczenia; skierowanie lekarskie zgodne z wymogami NFZ (patrz wzór); aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie na skierowaniu; kwalifikacja lekarza Ośrodka.. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy Wybudowany nowy budynek połączony z istniejącym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013.Dokumenty do pobrania - Caritas Archidiecezji Warszawskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt