Gdzie wysłać wniosek czyste powietrze katowice

Pobierz

programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaJak złożyć wniosek w ramach programu "Czyste Powietrze"?. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a. aplikację internetową (tj. 1 lit. a, b, d, Ogólnego Rozporządzenia o .JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE, dostępna na stronach internetowych wfośigw w Portalach Beneficjenta.. Pozostańmy w kontakcie Infolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80*2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w WFOŚiGW w Katowicach możliwy jest pod adresem email: 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do założenia konta w portalu beneficjenta (w systemie informatycznym Funduszu) na podstawie art. 6 ust.. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice.. Wnioski o dofinasowanie należy składać do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie obejmującego swoim działaniem teren województwa Lubelskiego (tu musi być zlokalizowany budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie), ( w biurze Programu Czyste Powietrze w Lublinie i biurach terenowych Programu) ;Instrukcja składania wniosku krok po kroku ostatnia aktualizacja: 18-09-201 8 Krok 1 - za re j e st ru j ko n t o n a P o rt a l u B e n e f i cj e n t a ..

Wypełnij formularz.Wniosek możesz również wysłać pocztą lub kurierem.

Adresy poszczególnych WFOŚiGW znajdziecie tutaj.Infolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaNależy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy.. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy!. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.. Nabory wniosków do Czystego Powietrza prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, w którym ma być realizowana inwestycja w ramach programu.Obowiązujące w danym momencie formularze papierowe wniosku można pobrać w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW oraz w siedzibie gminy, która zawarła z WFOŚiGW porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze , gdzie - po wypełnieniu, i podpisaniu, należy złożyć gotowy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.Taki wniosek można złożyć także w formie papierowej.. Nadal będzie możliwość składania wniosków w wersji papierowej.Od chwili złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 30 miesięcy na realizację wskazanych we wniosku przedsięwzięć - nie później jednak niż do 30.06.2029r.Infolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws..

ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9 35-025 Rzeszów tel.. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.Gdzie znaleźć wniosek?. Adres do korespondencji - wysyłanie wniosków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.. Wnioski do programu Czyste Powietrze przyjmowane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.. Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>>.. Uwaga!. (formularze wniosków) PROGRAM MOJA WODA FORMULARZ WNIOSKU Program Moja Woda Rozliczenie II Nabór - MOJA WODA 2021 Rozliczenie MOJA WODA 2020 Czyste PowietrzeAby pobrać wniosek w wersji elektronicznej - interaktywny PDF - należy zarejestrować się na Portalu Beneficjenta.. "Czyste powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.. Od 4 września w całej Polsce odbywa się także cykl .6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie)..

Informacje na temat Programu "Czyste powietrze" można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach: Uwaga!

Ogłoszenie o zmianie Programu; 3.. Po zawarciu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), który stanowi załącznik nr 1 do umowy.Gdzie składać wnioski?. Wtedy włóż wniosek wraz załącznikami do koperty z dopiskiem: Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" i wyślij do WFOŚiGW w województwie, w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt w którym chcesz dostać wsparcie finansowe.ul.. 17 85 22 344Wniosek do programu składamy przez portal beneficjenta wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwy dla lokalizacji naszej inwestycji.. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)Formularz wniosku Czyste Powietrze.. Serwis ten jest dostępny na stronie internetowej każdego z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.. Poniżej podajemy adresy funduszów.. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny w siedzibach poszczególnych, 16 terytorialnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ich stronach internetowych, a właściwie na Portalach Beneficjenta.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami..

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach: Katowice, ul.

Zaloguj się do ePUAP; W polu "Wybierz urząd lub instytucję, do których chcesz wysłać pismo" wybierz "WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH (40-035 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE)".. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: Program Priorytetowy "Czyste Powietrze",Czyste Powietrze.. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30) Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul.. Zmiana w funkcjonowaniu Biur Funduszu w związku z Covid-19!. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaInfolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. Co jeśli przedsięwzięcie zostało zakończone po 15 maja 2020 r., a wniosek zostanie złożony po zakończeniu inwestycji (wymiana kotła + termomodernizacja) np. w grudniu 2020 r.Warunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze 1) Kiedy należy złożyć wniosek o płatność ?. (nalezy dostarczyć również formę papierową wniosku)Wejdź na stronę obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne; Kliknij przycisk Wyślij pismo ogólne.. Załączniki do wniosku.. Formularz można pobrać w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt