Plan nadzoru pedagogicznego wzór

Pobierz

Strona 2 z 18 Podstawa prawna 1.. DOKUMENTACJA.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 2021/2022.Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013-2014: Plan podsumowującego zebrania rady pedagogicznej: .. Przykładowy wzór planu finansowego dla placówki niepublicznej: Przykładowy wzór planu finansowego dla placówki publicznej: Przykładowy zakres obowiązków sekretarza szkoły:Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2014/2015 - wersja 1.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 910 i 1378) 3.Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019.. Zakres realizacji - forma nadzoru Numer załącznika Uwagi 1.. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. DODAJ DO TECZKI.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.. Arkusz obserwacji • 95 Spis treściPlan nadzoru pedagogicznego dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej 2021/2022.. WYŚLIJ EMAIL.. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!Wzór aneksu do planu nadzoru pedagogicznego.. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.Plan nadzoru pedagogicznego w Przedszkolu nr 3 w Brwinowie na rok szkolny 2020/2021 Podstawa prawna: 1.. Ocena pracy nauczycieli 2 3. zm.)Plan nadzoru pedagogicznego został zrealizowany w założonym terminie.. Plan pracy przedszkola.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola niepublicznego na rok szkolny 2014/2015..

Plan nadzoru pedagogicznego - wzór.

A A A.Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2018/2019 - przykładowy wzór.. w roku szkolnym 2020/2021.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t .j.. z 2020 r. poz. 910).Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora technikum.. Do 15 września dyrektor musi przedstawić plan nadzoru pedagogicznego.. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i organizacją realizacji zadań szkoły/placówki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także korzystając z uprawnienia zapisanego .Plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru z 25 sierpnia 2015 r. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 2021/2022.. Plan badań edukacyjnych w danym roku szkolnym - przedmiot, klasa, termin.. Zarządzanie szko .15 września to ostateczny termin, w którym dyrektorzy szkół i placówek muszą opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Plan nadzoru obowiązuje od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Leszno, 10 września 2020..

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora bursy 2021/2022.

Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w bieżącym roku szkolnym.. W Twojej placówce potrzebna.8.. z 2017 r. poz. 59 z późn.. Gminnego Przedszkola w Baranowie.. Obserwacja zajęć nauczycieli 3 4. o systemie oświaty (Dz. U. poz. 1327 z późn.. NOWOŚĆ!. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK 2021/2022 Plan nadzoru obowiązuje od 01 września 2021 do 31 sierpnia 2022 Łódź, 09 września 2021 PODSTAWA PRAWNA 1.. Przedstawiamy przykładowy plan nadzoru na rok szkolny 2018/2019.. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 - szkoła.. Zestaw 2.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego - przykładowy wzór data dodania: 10-07-2018.. POBIERZ.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Wspomaganie rozwoju zawodowego - plan WDN 4 5.Kompleksowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2015/2016 wraz z narzędziami badawczymi.. 27 września 2016.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2015/2016 - wersja 1.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2015/2016 - wersja 2.Wzór 3.. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w związku z art. 307 ust.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora biblioteki pedagogicznej 2021/2022.. Podstawa prawna: Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j..

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola 2020/21 • 61 Wzór 4.

Dokument archiwalny.. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2021/2022 data dodania: 31-08-2021.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. Data publikacji: 29 sierpnia 2018 r. Poleć znajomemu.. Inne zadania dyrektora wykonywane w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego - zadania, terminy, nauczyciele, których to dotyczy.Plan nadzoru powstał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a także: wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym: należy monitorować przebieg procesów wychowawczo-profilaktycznych a także aktywność rodziców w przedsięwzięciach wynikających z planowanych w tym zakresie zadań;PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2020/2021.. Ustawa z dnia 7 września 1991r.. Wzory dokumentów Nadzór pedagogiczny.. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły ponadpodstawowej 2020/21 • 77 Wzór 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt