Uzasadnienie wniosku o zapomogę pieniężną

Pobierz

ROZMIAR: 59.49 KB, RODZAJ: PDF Kodeks .. bardzo proszę o napisanie dla mnie jakiegokolwiek wzoru podania o zapomogę finansową gdyż jestem osobą samotnie wychowującą dwoje małoletnich dzieci ~henryk.odpowiedział(a) 01.12.2014 o 15:28 Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Miejscowość, data ………………………………….. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. Pracodawcy, którzy nie muszą tworzyć ZFŚS ani prowadzić działalności socjalnej:Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi w związku z trudną sytuacją rodzinną, życiową i materialną (w tym z tytułu urodzenia dziecka) / z podwyższonymi wydatkami w okresie zimowym wzór pdf 163.47 KB wzór word 48.5 KB.. W uzasadnieniu wniosku, pracownik opisał swoją sytuację życiową i materialną podnosząc, że w związku z wydatkami na leki oraz faktem, że jest jedynym żywicielem 3-osobowej rodziny, znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.Załącznik nr 5 ………………………………….. na czym polega pomoc finansowa?. Uzasadnienie wniosku (opis choroby oraz przebieg leczenia): .. 1 strona wyników dla zapytania wniosek zapomogi z uzasadnieniemPodane we wniosku dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu przyznania wnioskowanego świadczenia, zgodnie z regulaminem..

kto może ubiegać się o zapomogę?

Opisaną sytuację należy udokumentować.. .WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego 1.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.. ważne informacje; pomoc finansowa.. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach).. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: Jan Kowalski Data: 04.01.2016 r. Nr ewidencyjny pracownika, emeryta/rencisty: 70099999 Telefon: 510 99 99 99 Status wnioskodawcy1: rencista Adres e-mail PESEL: 1.Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. Imię i nazwisko wnioskodawcyTacy pracodawcy powinni przynajmniej rozpatrzyć podanie o zapomogę albo rozważyć uzasadnienie wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego..

Uzasadnienie złożonego wnioskuO PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU "SENIOR" ... w ZNP: staż, funkcja, nr legitymacji.

Do wniosku załączam uzasadnienie i następujące dokumenty: (np. zaświadczenia, faktury, inne* Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp.. Sposobu sprawdzania oświadczeń pracowników mającego na celu wykazanie czy spełnione zostało kryterium dochodowe nie określa się w regulaminie.. Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)** .- 2 - 9. Wysokość otrzymanych przez Pana/Panią zapomóg w ubiegłym i bieżącym roku kalendarzowym: .. ( wypełnia pracownik socjalny UP )1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU ZAPOMÓG DLA TWÓRCÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.. Dane osobowe zawarte w dokumentach załączonych do wniosku o przyznanie świadczenia przetwarzane będą przetwarzane przez okres do 6 miesięcy od złożenia wniosku.WNIOSEK o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli .. 8. w jakich sytuacjach przysługuje zapomoga?Uzasadnienie wniosku o zapomogę powinno zawierać wskazanie zdarzenia losowego oraz dokładny opis, w jaki sposób zaistniałe zdarzenie przyczyniło się do przejściowo trudnej sytuacji materialnej..

0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegojakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie?

Pracodawca ma jednak prawo weryfikacji oświadczeń o dochodach.ZAPOMOGA ZDROWOTNA-SOCJALNE - napisał w Różne tematy: czy osoba przelekle chora starająca się kolejny raz o zapomogę zdrowotną za każdym razem do wniosku musi przynosić zaś.od lekarza o swojej chorobie?. UZASADNIENIE:Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że pracownik Wnioskodawcy, zwrócił się o przyznanie świadczenia socjalnego w postaci zapomogi pieniężnej, w związku z trudną sytuacją materialną.. w jakim terminie należy złożyć wniosek?. I przyznać ją lub nie.. Jakie sytuacje nie stanowią okoliczności uzasadniających przyznanie zapomogi?Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy wniosek zapomogi z uzasadnieniem w serwisie Forum Money.pl.. jak często można korzystać z dofinansowania do wypoczynku?. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicjami występującymi w słownikach języka polskiego.Pracownik, który występuje z wnioskiem o przyznanie zapomogi, akceptuje tym samym zasady udzielania świadczeń socjalnych.. Uzasadnienie: .. Dokumenty załączone do wniosku: tak / nie* oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny tak / nie* .Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl..

jest na to jakiś paragrafJeśli pracownik ma trudną sytuację losową, życiową lub materialną można mu przyznać zapomogę z funduszu socjalnego.

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektronicznąWniosek o przeprowadzenie dowodu w postępowaniu administracyjnym.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję: .Zapomogi (inne niż "losowe") wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł.. Przyjęło się, że taką zapomogę przyznaje się zwłaszcza w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, takich jak wypadki, pożary, kradzieże czy choroby pracowników lub ich bliskich.Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli "czynnych" Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. 0113-KDIPT2-3.2.DS): "Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomogi, indywidualnego zdarzenia losowego, długotrwałej choroby..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt