Protokół odbioru nagród

Pobierz

POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRÓD.. Liczba stron: 2.. Protokół odbioru nagrody głównej w postaci samochodu osobowego.. Jedynym dokumentem własności jest protokół przekazania nagrody wystawiony przez Agencję Reklamową A zawierający numer IMEI .Protokół przekazania nagród.. nazwa imprezy/konkursu.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.. pomiędzy: Saint - Gobain Polska Sp.. Szklanych Domów 1, NIP 526-22-97-860 aProtokół odbioru nagród w konkursach zorganizowanych podczas Stowarzyszenie "Tilia", Szkoła Leśna na Barbarce ul. Przysiecka 13,87-100 Toruń, tel./fax.. Do wygrania 8 samochodów!".. Zapytanie ofertowe - BHP - zaproszenie.Protokół odbioru nagród w konkursach zorganizowanych podczas pikniku ekologicznego pn Author: Dydaktyk3 Last modified by: Kuratorium Created Date: 2/10/2013 7:31:00 PM Other titles: Protokół odbioru nagród w konkursach zorganizowanych podczas pikniku ekologicznego pnZałącznik nr 2 - Protokół odbioru nagrody Protokół przekazania nagrody w promocji "PROMOCJA KAN - PRESS 2020" Spisany dnia ………………….. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI DANYCH.. Rodzaj, typ nagrodyIlość/WartośćImię i nazwisko lub nazwa podmiotuPodpisZałącznik nr III/2/12.. W celu wysłania nagrody, Zwycięzca musi podać Organizatorowi dane do wysyłki nagrody..

2021 r. Odbiór nagród.

organizowanego przez muzeum historyczne miasta krakowa w dniu 10 czerwca 2021 r. imię i nazwisko ………………………………………….……oraz nr dowodu (imię i nazwisko)Protokół odbioru nagród w konkursach zorganizowanych podczas pikniku ekologicznego pn Author: Dydaktyk3 Last modified by: Dydaktyk3 Created Date: 11/20/2012 7:53:00 AM Company: TSE Tilia Other titles: Protokół odbioru nagród w konkursach zorganizowanych podczas pikniku ekologicznego pnProtokół odbioru nagrody w Konkursie.. Jakiekolwiek wykorzystywanie go w celach nie związanych z działalnością ZHP jest zabronione.. Laureat konkursu nie ma obowiązku wykazywania otrzymanego przychodu z tytułu zdobytej nagrody w rocznym rozliczeniu podatkowym, co oznacza dla niego mniej .Protokół odbioru nagród w konkursach zorganizowanych podczas pikniku ekologicznego pn Author: Dydaktyk3 Last modified by: Dydaktyk3 Created Date: 1/10/2013 8:43:00 AM Company: TSE Tilia Other titles: Protokół odbioru nagród w konkursach zorganizowanych podczas pikniku ekologicznego pnprotokół przekazania - nawzor.pl Subject: protokół przekazania, wzór pisma, korespondencja, pismo urzędowe, szablon pisma, protokół przekazania, protokół przekazania rzeczy, protokół przekazania przedmiotu, protokół przekazania urządzenia KeywordsTitle: Protokół odbioru robót Author: j.jurkowski Last modified by: Bromińska Agata Created Date: 4/13/2018 10:15:00 AM Company: Ministerstwo ZdrowiaProtokół odbioru nagród w konkursach zorganizowanych podczas pikniku ekologicznego pn Author: Dydaktyk3 Last modified by: Katarzyna Created Date: 10/18/2012 11:04:00 AM Company:Protokół odbioru dzieła powinien mieć formę pisemną oraz zawierać: 1. datę i miejsce sporządzenia, 2. przedmiot umowy o dzieło, 3. datę zawarcia umowy oraz jej numer, 4. dane wykonawcy, 5. dane zamawiającego oraz dane osoby upoważnionej do odbioru, jeżeli zamawiający nie odbiera dzieła osobiście,Załącznik nr 3 do Konkursu Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA NAGRODY RZECZOWEJ w konkursie pt.: KONKURS PREZESA GUS NA GMINĘ O NAJWYŻSZYM ODESTKU SPISANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH W KANALE SAMOSPISUEwidencja przekazania darów rzeczowych..

Protokół przekazania nagród .

Podstawowym celem wielu organizacji non profit jest pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej - m.in. poprzez przekazywanie im darów rzeczowych pozyskanych przez organizację od darczyńców, sponsorów itp. Imię ……………………………………………………………………………………………………….. 2.protokÓŁ odbioru nagrÓd przyznanych w ramach konkursu "na najpiĘkniejszy dzieciĘcy orszak lajkonika".. Date: 02 grudzień 2012 .. Imię ……………………………………………………………………………………………………….. 2.Wzór protokołu odbioru Author: abigda Created Date: 10/7/2013 3:43:57 PM .Transkrypt.. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne doTitle: Protokół odbioru nagród w konkursach zorganizowanych podczas pikniku ekologicznego pn Author: Dydaktyk3 Last modified by: Kuratorium Created DateWZÓR - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY UCZESTNIKOWI Opiekun prawny UCZESTNIKA KONKURSU: Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu: ……………………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:Załącznik nr - wzór protokołu odbioru nagrody w postaci kuponu rabatowego.. Zwycięzcą został: Imię i nazwisko zwycięzcy: ___________________________________________________________________________________________ Adres korespondencyjny w Polsce: .W imieniu dziecka otrzymanie nagrody mogą potwierdzić nauczyciel/opiekun dziecka lub dyrektor/przedstawiciel placówki oświatowej poprzez złożenie czytelnego podpisu; W wyjątkowych sytuacjach w imieniu osoby nagrodzonej nagrodę może odebrać osoba dorosła np. nauczyciel/opiekun, dyrektor /przedstawiciel szkoły/ jednostki, potwierdzając odbiór nagrody czytelnym podpisem;Title: Protokół odbioru nagrody głównej w postaci samochodu osobowego Author: Law Office Pasek & Co..

Wartość wszystkich nagród.

Oświadczenie sprawcy szkody.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Plik powstał na potrzeby Hufca ZHP Łódź Polesie, Choragwi Łódzkiej ZHP albo Głównej Kwatery ZHP.. POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRÓD.. Protokół odbioru nagród w konkursie …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Warszawa ………………………………….………….. Festiwalu Fama W dniu 28 sierpnia 2021 w Świnoujściu Jury w składzie: Piotr Banach, Paweł Niczewski, Alicja Sawicka, Monika Stopczyk, Michał Taciak oraz dyrektor programowy Sławomir Przybył, postanowiło przyznać następujące nagrody (nagrody finansowe) i wyróżnienia (nagrody honorowe, niefinansowe):Jeśli nagroda ma charakter rzeczowy, to zwycięzca konkursu ma obowiązek przekazania podatku na rzecz organizatora i dopiero w momencie jego zapłaty może otrzymać swoją nagrodę.. Laureat.Protokół odbioru nagrody z Programu lojalnościowego "KAŻDA KROPLA JEST CENNA" Dane Uczestnika Programu lojalnościowego wnioskującego o odbiór nagrody 1.. Oświadczenie zwycięzcy loterii organizowanej pod nazwą "Coca-Cola.. Sporządził:Załącznik nr 3. w tym nagroda pieniężna wypłacana na wskazany rachunek bankowy.. Dane te będą przetwarzane wyłączenie na potrzeby Konkursu.. oświadczenie o nabyciu udziałów.. (0 56) 657 60 85, EkoFerie 2014 Stowarzyszenie "Tilia" oraz Szkoła Leśna na Barbarce wspierana przez markę Beretta zaprasza w ferie zimowe dzieci na warsztaty edukacyjne.Protokół odbioru nagrody z Programu lojalnościowego "KAŻDA KROPLA JEST CENNA" Dane Uczestnika Programu lojalnościowego wnioskującego o odbiór nagrody 1..

miejsce i data wręczenia nagród.

Imię i nazwisko.. oświadczenie małżonka zmarłego członka pko bp bankowego ofe w.. Na potrzeby odebrania Nagrody w Konkursie w formularzu w formie pisemnej należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu kontaktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt