Inspekcja pracy jak zgłosić

Pobierz

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy jest przeprowadzana po to, by .Musisz wziąć sprawę w swoje ręce i zgłosić sprawę do PIP — czyli Państwowej Inspekcji Pracy.. Pozwoli to na ubieganie się o uregulowanie opłat na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy (wraz z odsetkami).W piśmie zakreśl pracodawcy np 3 dni na przesłanie świadectwa.. Pracownicy nie wiedzą, gdzie zgłosić mobbing w pracy i jak udowodnić że do niego doszło.. ustnie - do protokolu.Zatrudniony, który uważa, że jego prawa są naruszane, może zgłosić skargę do Okręgowego Inspektoratu Pracy.. zł.). Jeżeli w Twojej ocenie pracodawca naruszył Twoje prawa na przykład nie wypłacając Ci należnych pieniędzy czy też nie udzielił urlopu wypoczynkowego masz prawo do złożenia skargi.Skargę można złożyć zarówno osobiście jak i za pomocą poczty, faksu, jak również poczty elektronicznej.. Może także złożyć ją w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.Forma wniesienia skargi jest dowolna: może ją złożyć telefonicznie, zgłosić ustnie w Okręgowej Inspekcji Pracy lub złożyć na piśmie.. Kto zamierza powiadomić inspekcję pracy przez Internet, ten musi wejść na stronę , znaleźć zakładkę "E-skarga", następnie wybrać odpowiednią jednostkę inspekcji pracy, na której terenie znajduje się firma.Państwowa Inspekcja Pracy jak złożyć donos?.

Na rozpatrzenie skargi inspekcja ma 30 dni.

Pracownicy urzędu, po zapoznaniu się z konkretnym problemem, poinstruują poszkodowanego .Pismo do inspektoratu pracy można złożyć osobiście, za pomocą poczty i w sposób elektroniczny.. PIP zajmie się tylko zgłoszonymi problemami, trzeba więc napisać o co chodzi i w jakim okresie występowały nieprawidłowości.. Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, formularza e-skargi, a także ustnie do protokołu.Taka skarga może być zgłoszona do właściwego terenowo okręgowego inspektoratu pracy - pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu..

W świadectwie pracy nie ma miejsca na opinię o pracowniku.

Odwołanie składane jest do organu odwoławczego (w tym wypadku okręgowy inspektor pracy), a nie do instruktora zajmującego się sprawą.Warto wiedzieć, że inspektor ma 7 dni na zmianę lub uchylenie zaskarżonej decyzji.Pracowniku, jeżeli uważasz ze Twój pracodawca narusza prawa pracownicze w zakresie prawa pracy w tym przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, mozesz zlozyć skargę w Okregowym Inspektoracie Pracy.. Państwowy Inspektorat Pracy ma określone terminy na powzięcie kontroli i najpóźniej po 30 dniach od złożenia skargi osoba skarżąca jest powiadamiana o wynikach kontroli.. PIP zachowa w tajemnicy przyczynę kontroli.. Kiedy składasz skargę w Inspekcji Pracy?. Zatrudnienie pracownika wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia go do ZUS na formularzu ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń, a w przypadku zakończenia umowy należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.Pytasz też, czy zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy możesz wysłać anonimowo, otóż nie!. Inspektor może ukarać twojego szefa grzywną (chyba do 5 tys. z przepisu § 8 ust.. PIP - zgłoszenie pracodawcy przez pracownika a kontrola.. W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady: 2 Udokumentuj naruszenia przepisów przez pracodawcę..

3 Złóż skargę na pracodawcę do okręgowego inspektoratu pracy.

Przeróżne powody skłaniają nas do rozważania złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy.. Tłumaczymy, jakie sprawy możesz wnieść do Inspekcji Pracy.. Inspekcja pracy nie tylko wymierzy wspomniane wcześniej kary i powiadomi inne instytucje — inspektor może wnieść w Twoim imieniu skargę do sądu pracy w celu ustalenia istnienia stosunku pracy.. 09-02-2010, 13:12.To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak złożyć skargę do inspekcji pracy.. Powinna zawierać dokładny opis sprawy i ewentualnie wniosek o interwencję.Każdy pracownik może zgłosić się do Inspekcji Pracy i za jej pośrednictwem dochodzić swoich praw zagwarantowanych Kodeksem Pracy.. 4 Pamiętaj, że twoja .Wielu z Was nie wie, że w Holandii można złożyć skargę w Inspekcji Pracy.. Zobacz serwis: Pomoc prawna.W Państwowej Inspekcji Pracy informują: - Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, formularza e-skargi, a także ustnie do protokołu.Kolejna sprawa to wszelkiego rodzaju wypadki przy pracy - o nich okręgowy Inspektor Pracy powinien wiedzieć jak najszybciej..

Jeśli i to nie odniesie skutku mozesz wytoczyć pracodawcy sprawę w sądzie pracy.

Kontrola przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy może być "wywołana" skargą od pracownika - zarówno byłego, jak i aktualnego.Jak złożyć e-skargę w inspekcji pracy Łatwiej i bez wychodzenia z domu - można wysłać e-maila do inspekcji pracy.. W treści skargi musi zostać zawarty dokładny opis sytuacji.. Z art. 209 § 1 Kodeksu pracy wynika jasno, iż obowiązek ten musi zostać zrealizowany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotyczy każdego właściciela firmy.. Prawidłowo zgłoszona skarga jest rejestrowana, zaś urząd ma 30 dni na rozpatrzenie skargi i przeprowadzenie kontroli.Na skutek odwołania inspektorat musi wystawić nową decyzję, która uwzględni złożone zażalenia.. Zazwyczaj jest to degradacja bez podania konkretnej przyczyny, stałe opóźnienia w wysyłaniu pensji, nieprzestrzeganie umówionego czasu pracy, nieuczciwe obłożenie obowiązkami czy źle naliczony urlop.Osoba mająca zastrzeżenia co do zgodności postępowania pracodawcy z przepisami prawa pracy może złożyć skargę do okręgowego inspektoratu pracy właściwego dla miejsca położenia zakładu pracy (dla województwa pomorskiego będzie to Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku).Inspekcja pracy jak zgłosić pracodawcę?. Zastanawiają się, gdzie leży granica określająca moment, w którym relacje zawodowe zaczynają być nieetyczne i szkodliwe.Nie musisz od razu biec na policję.. Piszemy, gdzie możeszOpcjonalnie może pracodawca zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy za pomocą e-formularza, który znajduje się na stronie internetowej PIP ().. Aby poznać dokładniej prawa i obowiązki w tym zakresie, należy zajrzeć do Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - pozwala to na odpowiednie przygotowanie się do kontroli i wyłapanie ewentualnych nadużyć, które mogą w jej trakcie mieć miejsce.. Istnieje kilka form zgłoszenia, np. pisemna (również mailowa) lub ustna (do protokołu).. Zrobisz to poprzez formularz w języku polskim, który znajdziesz pod tym linkiem.. Można także wnioskować o interwencję.Obecnie Inspekcje pozyskują te dane z rejestru firm GUS i rejestru kont płatników prowadzonego przez ZUS.. Skargi i wnioski moga być wnoszone: pisemnie - telegraficznie, faksem lub pocztą elektroniczną.. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wynika, że skarga do PIP nie może być anonimowa.Mobbing w pracy - choć jako zjawisko istnieje niemal od zawsze, głośno mówi się o nim dopiero od kilku lat.. Pracownik może osobiście udać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w swojej miejscowości, gdzie może złożyć skargę.. Złożenie donosu na pracodawcę w Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jest bardzo proste.. Inspekcja Pracy może podjąć interwencję, w przypadku łamania:RE: Zgłoszenie do Inspekcji Pracy.. Najlepiej w pierwszej kolejności skontaktować się z lokalną placówką PIP w celu wstępnego omówienia problemu.. Miej swój numer BSN pod ręką..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt