Upoważnienie do odbioru wyników badań tomografii komputerowej

Pobierz

Wynik można odebrać osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę.. Pacjent ambulatoryjny otrzymuje opis badania w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD).Upoważnienie do odbioru wyniku pacjent może pozostawić w dniu badania.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. Badania wykonywane są od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00 .Istnieje możliwość odebrania wyników osobiście lub za pośrednictwem innej osoby po wypełnieniu odpowiedniego upoważnienia.. Karta praw pacjenta.. :071 784 26 66 UPOWAśNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADANIA TK LUB MR Dane pacjenta:do odbioru wyniku badania radiologicznego RTG/TK* * właściwe zakreślić D-1_IRTG-4 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA czytelny podpis pacjenta/opiekuna faktycznego/opiekuna prawnego ……………………………….………………………………………….…………….UPOWAŻNIENIE Upoważniam…………………………………………………………….. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL .. (imię i nazwisko) (nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej) do odbioru wyniku badań czytelny podpis osoby upoważniającej czytelny podpis osoby upoważnionej Created DateW przypadku odbioru wyniku przez osoby "trzecie", wymagane jest okazanie upoważnienia do odbioru wyników, które można pobrać z naszej strony.. Pracownie Rezonansu Magnetycznego W Zakładzie znajdują się dwie ogólnodostępne pracownie rezonansu magnetycznego, wyposażone w aparaty firmy GE, o natężeniu pola 1,5 T, jeden z nich o poszerzonym otworze gantry (70 cm).Odbiór wyników: Wynik (opis) badania jest do odebrania w Rejestracji w umówionym terminie..

Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w .Na wszelki wypadek dałem jej pisemne upoważnienie do odbioru wyników.. Nazwisko i imię pacjenta.. Wynik badania TK wydawany pacjentowi składa się z opisu badania i płyty CD z nagranym obrazem.. Aby umożliwić odebranie wyników badań osobie trzeciej, należy pobrać i wypełnić poniższe oświadczenie.. Wyniki badania radiologicznego dostępne są najczęściej w dniu badania.. Wynik składa się z opisu lekarskiego oraz płyty, na której nagrane są obrazy tomografii komputerowej wraz z opisem.. : …., PESEL:.. imię nazwisko legitymujący /a się dowodem osobistym nr i seria: .Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ul. Pasteura 5 tel.. Zlecenie na badanie EarlyCDT-Lung.Tomografia komputerowa angio klatki piersiowej Do wykonania tego badania konieczne jest podanie środków cieniujących.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a ..

Upoważnienie do odbioru wyników.

W zależności od objawów klinicznych i wskazań wykonuje się badanie w fazie tętniczej, żylnej lub fazie tętnic płucnych.. BADANIA ODPŁATNEW przypadku pacjentów, u których były już uprzednio przeprowadzane badania tomografii komputerowej pracownia wymaga dostarczenia badań obrazowych oraz ich wyników.. DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ DO CELÓW SANITARNO.. Wyniki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00 w Dziale Diagnostyki Obrazowej za okazaniem dokumentu tożsamości.. W związku z ochroną danych osobowych wyniki badań mogą być odbierane.. Pogórze, dnia _____ _____ _____ roku.. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów.. Odbiór wyników po wcześniejszym potwierdzeniu pod numerem.miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yOdbiór wyników przez osoby trzecie wymaga okazania pisemnego upoważnienia osoby badanej.. Punkt wydawania wyników: Podstawową formą odbioru wyników badań jest odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną na stosownym formularzu lub w formie pisemnej z danymi osoby upoważnionej (pesel, nr dowodu).. Skonsultuj wyniki badań z konsultantem lub diagnostą.. Punkt wydawania wyników: Podstawową formą odbioru wyników badań jest odbiór osobisty lub przez osobę upoważnioną na stosownym formularzu lub w formie pisemnej z danymi osoby upoważnionej (pesel, nr dowodu).Upoważnienie do odbioru wyników..

Odwołanie upoważnienia stałego do odbioru wyników badań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie badania TK wymaga pisemnej zgody pacjenta.. Możliwy jest również elektroniczny odbiór wyników.. Druk upoważnienia dostępny jest w pracowni Tomografii Komputerowej.. Szczególną uwagę poświęca się obecnie badaniu w fazie tętnic płucnych.Przygotowanie do badań laboratoryjnych: pobierz: Przygotowanie pacjenta do badania nasienia: pobierz: Upoważnienie do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań: pobierz: Upoważnienie do odbioru wyników dziecka: pobierz: Zasady pobierania kału na badania parazytologiczne: pobierz: Zasady pobierania kału na badania: pobierz2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieUpoważnienie do odbioru wyników badań.. W tym celu należy wypełnić kwestionariusz upoważnienia do odbioru badania - druk znajduje się w Rejestracji.Należy okazać dowód osobisty lub posiadać upoważnienie.. Leśna 8 - tel.. Wyniki możecie Państwo odebrać osobiście w Rejestracji (lokalizacja - I piętro bud.Wykonujemy pełen zakres badań tomografii komputerowej, w tym badania serca, badania perfuzyjne, kolonoskopię TK i zaawansowane badania angiograficzne..

Niniejsze upoważnienie ma charakter .

W przypadku osobistego odbioru wyniku prosimy okazać dokument tożsamości z numerem PESEL oraz zdjęciem; W przypadku odbioru wyniku przez osoby "trzecie", wymagane jest okazanie upoważnienia (pobierz upoważnienie) Miejsce wykonywania w/w badań: CDT Medicus 59-300 Lubin, ul.. W sytuacji gdy osoba trzecia okazuje upoważnienie do odbioru wyników badań należących do pełnoletniego pacjenta, pracownik medyczny .. Pobierz oświadczenie.Jeżeli pacjent badany w trybie ambulatoryjnym nie zamierza odebrać wyniku osobiście powinien wypełnić upoważnienie osobie uprawnionej do odbioru wyniku.. Przydatne dla pacjenta: Pobierz i wydrukuj informacje: Jak przygotować się do badania Tomografem Komputerowym, Pobierz, wydrukuj i wypełnij w domu: ANKIETA MEDYCZNA DO BADANIA TK,Zgoda na badanie Tomografii Komputerowej Zgoda na badanie RTG Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji radiologicznej Upoważnienie do odbioru wyników.. Upoważnienie do odbioru wyników.. Badania płatne : Pracownia Tomografii Komputerowej oferuje wykonanie badań odpłatnie w dogodnym dla pacjenta terminie.Do badania potrzebne jest skierowanie na NFZ wystawione przez specjalistę, który ma umowę z funduszem.. W przypadku wątpliwości co do przeciwwskazań lekarz Pracowni kierując się względami bezpieczeństwa, może odmówić wykonania badania.Konsultacje diagnostyczne.. Do badania pacjent układany jest na stole tomografu.Odbiór wyników.. Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.Badanie Tomografii Komputerowej wykonywane jest na podstawie Skierowania Lekarskiego, badanie dzieci do lat 16 musi byd odnotowane w Książeczce Zdrowia Dziecka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt