Pentan3on wzór półstrukturalny

Pobierz

pentan‑3‑on.związków chemicznych: *2,2-dimetylobutan, *2-metylopropan-1-ol, *2,2-dimetylobutan-1-ol, *3-etylopentan-3-ol, *3-metylopentanal *pentan-3-on.. Atom węgla z prawej strony łączy się wiązaniem pojedynczym z grupą metylową, a w dół wiązaniem podwójnym z atomem tlenu.. Wzór chemiczny: C5H10O / CH3CH2COCH2CH3 Masa cząsteczkowa: 86.1 Temperatura wrzenia: 102°C Temperatura topnienia: -42°C Względna gęstość (woda = 1): 0.81 (25°C) Rozpuszczalność w wodzie: umiarkowana Prężność par.Wzór strukturalny: Nazwa systematyczna: pentan.. Wzór strukturalny: Nazwa systematyczna: propyn.Pentan-3-One.. Wzór chemiczny.. c) alkin o 3 atomach węgla w cząsteczce.. X i Z, wiedząc, że pierwiastki te wchodzą w skład związku chemicznego o wzorze sumarycznym X2Z3, którego masa cząsteczkowa jest równa 102 u.PENTAN-3-ON.. Preferowana nazwa IUPAC.. Nazwy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt